Byggtrafik i städer

Vet du om att det åker dubbelt så många lastbilar till och från byggplatserna i våra städer jämfört med vad som egentligen behövs? Det beror på att väldigt många av godsleveranserna består av bara några paket eller pallar som fraktas på ett fordon som har långt mycket större lastkapacitet. Genom bristfällig planering och nästan ingen samordning alls mellan olika byggen har det utvecklats ett relativt ineffektivt transportsystem i städerna.

Byggtrafiken är negativ för invånarna i städerna på flera sätt:

Miljö. Tunga fordon genererar buller och släpper ut avgaser och partiklar i närmiljön.

Trafiksituationen. Tunga fordon skall samsas med övrig trafik. I rusningstrafik kan det vara långa köer vid känsliga korsningar redan innan ett bygge drar igång. Med den adderade byggtrafiken blir situationen ytterligare försämrad.

Olycksrisk. Tunga fordon är överrepresenterade i statistiken vad gäller olyckor som leder till allvarliga skador och dödsfall. Att ha godstrafik förbi dagis, skolar och bostadsområden är en dålig lösning.

Så länge städerna utvecklas och underhålls kommer det att finnas byggplatser i städerna. Vi måste alltså lära oss att leva med och hantera byggtrafiken. Wellsecs smarta system, STC, förbättrar situationen genom att halvera byggtrafiken och genom att hantera den återstående trafiken på ett intelligent sätt. Det sker genom bättre planering, samordning mellan byggprojekt, samlastning och fysisk styrning av trafiken.

STC används redan i flera städer och har visat på mycket goda resultat.

Kontakta oss redan idag

  Förnamn *
  Efternamn *
  E-Postadress *
  Telefonnummer

  Vad gäller saken?

  Och hur kan vi hjälpa dig?