Citylogistik

En levande stad har ett väl fungerande näringsliv som omsätter en stor mängd varor varje dag. Även andra samhällsfunktioner som skolor, sjukvård etc genererar godstransporter. Det behövs helt enkelt godsleveranser för att städerna skall fungera, även om fordonen som levererar varorna kan vara störande för övriga trafiken och för allmänheten.

I citykärnorna vill man samtidigt skapa en trevlig och säker plats för invånare och besökare. Då vill man helst slippa godstransporter helt och hållet. Men det är naturligtvis inte möjligt.

Tyvärr är varuförsörjningen i de flesta fall inte alls lika effektiv som den skulle kunna vara. De varor som levereras upptar ofta bara en bråkdel av den lastkapacitet som finns tillgänglig på fordonen. Det leder till långt många fler fordonstransporter än vad som är nödvändigt.

Det är möjligt att reducera antalet fordonstransporter radikalt. Enskilda aktörer kan samlasta och samordna transporter. Men en ensam aktör har sällan tillräckligt med leveranser inom ett begränsat geografiskt område för att nå de riktigt stora vinsterna. Om man däremot skapar en aggregerad vy med information från många aktörer, både godsmottagare och transportörer, så finns möjlighet att nå fantastiska resultat.  

Wellsecs system, STC, skapar en aggregerad vy av alla leveranser och hjälper transportörerna att skapa effektiva slingbilsleveranser.

STC kan också styra ljussignaler, bommar och pollare och koppla logiken direkt mot leverans och accessplaneringen. Det ger möjlighet att skapa säkra zoner i stadskärnorna, till exempel längs en gågata, och ändå ha en effektiv lösning för varuleveranser och andra godkända fordonstransporter.

Vänster: Dålig lösning – ingen planering. Mitten: Bättre – planerade rutter hos enskilda aktörer. Höger: Bäst – Ruttplanering utifrån ett aggregerat perspektiv.

Kontakta oss redan idag

  Förnamn *
  Efternamn *
  E-Postadress *
  Telefonnummer

  Vad gäller saken?

  Och hur kan vi hjälpa dig?