Industrier

Wellsecs system är ett systemverktyg för industrier som vill optimera produktionseffektiviteten och ha god överblick över trafikflödena vid anläggningen.

Effektivitet

Just-In-Time är en självklarhet på många företag i Sverige. I andra fall är det inte lika kritiskt. Hur som helst försöker de flesta tillverkande företag att optimera förhållandet mellan små råvarulager och rullande produktion. Genom att ha koll på uppskattad ankomsttid för leveranser och få förvarning till godshanterare och produktionsplanerare kan man förbättra produktionseffektiviteten. Wellsecs system automatiserar incheckningen och hänvisar till rätt lossningsplats.

Minska stöld och sabotagerisken.

De varor som hanteras är ofta av stort värde. Wellsecs system importerar data från befintliga planeringsverktyg och ser till att bara släppa fram fordonstransporter som är godkända. Identifiering av godkända transporter kan ske via Wellsecs app, elektroniska biljetter etc.

Bevakning

För effektiv övervakning av ett industriområde krävs kameror som komplement till skalskydd och sensorer. Både Wellsecs grindsystem och Wellsecs områdesövervakningssystem är byggda från grunden för att hantera avancerade kamerasystem. Kamerabilderna är länkade till händelser i trafikflödet för snabb och smidig uppföljning. Bevakningen kan ske både på plats och på distans.

Kontakta oss redan idag

  Förnamn *
  Efternamn *
  E-Postadress *
  Telefonnummer

  Vad gäller saken?

  Och hur kan vi hjälpa dig?