Offentliga miljöer

Wellsecs trafikflödessystem kopplat till pollare och andra rörliga trafikhinder fungerar utmärkt för att skydda människor och saker från framrusande fordon. Det kan installeras av tex en stad/kommun som vill skydda gångtrafikanter samtidigt som man vill behålla ett effektivt och smidigt leveranssystem till butiker och affärer.

Fordon har blivit ett vapen för illasinnade individer som vill skada andra människor. Ett sätt att begränsa effekterna av ett attentat är att stoppa fordon vid strategiska punkter, tex vid gångstråk och vid entréerna till torg och öppna platser. Infällbara pollare är effektiva för att stoppa både personbilar och lastbilar. Wellsecs system hanterar trafikflöden effektivt. I normalfallet är pollarna utskjutna och stoppar fordon. Vid passage av godkända fordon, tex varutransporter och utryckningsfordon, sänks pollarna tillfälligt ner. Pollare är kraftiga, cylinderformade stolpar som effektivt hindrar personbilar och lastbilar, men som tillåter passage av gång- och cykeltrafikanter.

Wellsecs system identifierar godkända transporter genom elektroniska biljetter, Wellsecs app etc. Pollarna kan också sänkas på distans från ett kontrollrum. Tillträdet kan styras på både tid och plats. Tex kan varutransporter inte få förekomma vissa tider på dygnet.

Kontakta oss redan idag

  Förnamn *
  Efternamn *
  E-Postadress *
  Telefonnummer

  Vad gäller saken?

  Och hur kan vi hjälpa dig?