Om Wellsec

Wellsec AB grundades 2008 av Mathias och Anita Esselström med syfte att leverera trygga integrerade säkerhetslösningar för tillträden inom bygg- och fastighetssektorn. Sedan starten har Wellsec levererat ett flertal större avancerade säkerhetssystem till bland annat till Norra Djurgårdsstaden där det planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

Wellsec skiljer sig markant från de flesta andra leverantörer av grindlösningar. Vi har personal med lång erfarenhet från säkerhetsbranschen, IT branschen och tillverkningsindustrin. När andra fokuserar på att leverera en pusselbit i kedjan tar vi ett helhetsansvar för funktionen och systemet. Vi knyter ihop hårdvaran med passagesystem, logistiksystem för effektiva flöden, systemövervakning, service etc. 

Vi tror också att god kvalitet lönar sig i längden. Vi säljer enbart grindar som är kontrollerade av ett externt kontrollorgan enligt EN 13241-1. Och våra grindar är utvecklade med utgångspunkt att ge kunden en snabb grind med många år av bekymmersfritt användande. På samma sätt väljer vi enbart god kvalitet på andra delkomponenter som styrelektronik och IT utrustning.

Sedan 2016 har vi egen mekanisk verkstad och utför produktion och service i egna lokaler.  Wellsec har egen utveckling av elektronik och mjukvaror.

Historia

Det är 2013 och makarna Anita och Mathias Esselström har fullt upp med att driva det familjeägda låssmedsföretaget. Säkerhet och stöldskydd är en självklar del av deras vardag. Då och då har de utfört jobb på byggplatser och slagits av hur öppna och obevakade de flesta byggen är. De är övertygade om att det finns bättre sätt att lösa säkerheten och passager till och från byggplatserna.

Samtidigt har några innovativa och drivande personer inom Stockholm stad reflekterat över logistiken kring de stora byggprojekten inom staden. Det fungerar inte tillfredställande. De har en tydlig vision om att kommunen måste ta ett ansvar för övergripande och gemensamma frågor, tex säkerhet och logistik, när många olika aktörer bygger inom samma område.

Av en tillfällighet kommer Anita och Mathias i kontakt med visionärerna på Stockholm stad. En kompletterande och nödvändig kompetens knyts till samarbetet. Thomas Walldof, med lång erfarenhet av IT, systemutveckling och digital säkerhet, slår sig ihop med makarna Esselström. Företaget Wellsec är sjösatt och tar det första steget mot att bli en innovativ systemleverantör inom bygglogistik.

Vägen framåt

Under de första åren utvecklas systemet stegvis och fler och fler funktioner adderas. I den inledande fasen är målet i första hand att automatisera grindöppningarna till in- och utfarterna på byggområdena för att slippa tunga kostnader och administration för grindvakter. De automatiserade grindarna kopplas ihop med planeringssystemet.  Man har nu skapat ett system som ser till att skalskyddet i normalläget är stängt, och bara öppnar för godkända leveranser och transporter.

Med tiden läggs större fokus på logistikutmaningarna. Wellsec etablerar sig som Sveriges enda systemleverantör av trafik- och logistiklösningar vid och kring byggplatser. Alltså ett slags flygledarfunktion som i realtid håller koll på byggtrafiken både i staden och vid byggena.

Vision

Förutom erfarenheter från de stora projekt vi levererat till kommuner och företag har vi också lärt oss mycket i samarbeten med den akademiska världen, logistikexperter och otaliga diskussioner med kunniga personer inom byggbranschen.

Ur den här samlade kunskapen har vi formulerat en vision:

Wellsec vill hjälpa kommuner och byggföretag att

 • Minska olyckor och dödsfall inom städer och på byggplatser.
 • Minska miljöpåverkan från byggtrafiken med fokus på den lokala miljön.
 • Effektivisera bygglogistiken i realtid för snabbare byggtider och lägre byggkostnader.
 • Sänka kostnader för transporter till byggplatserna.
 • Skapa ordning och reda med möjlighet till realtidsinformation, statistik och uppföljning

Kontakta oss redan idag

  Förnamn *
  Efternamn *
  E-Postadress *
  Telefonnummer

  Vad gäller saken?

  Och hur kan vi hjälpa dig?