Projektbeskrivning

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Ett av stadens utpekade miljöprofilområden. 

Wellsec har utvecklat och levererat ett komplett system för att automatiskt kontrollera och reglera trafikflöden till byggarbetsplatserna. I dagsläget ingår ett 30-tal grindar i systemet.