Projektbeskrivning

Norra Djurgårdsstaden är ett projekt i absolut världsklass ur flera aspekter. Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12000 nya bostäder och 35000 nya arbetsplatser. Projektet är ett av Stockholm Stads utpekade hållbarhetsprofilområden. Hållbarhetsprofilen i Norra Djurgårdsstaden lockar till sig många forskare, företag, organisationer och offentliga aktörer som vill testa och tänka i nya banor.

Wellsec har utvecklat och levererat systemet STC (Site Traffic Control) för att automatiskt kontrollera och reglera trafikflöden till byggarbetsplatserna baserat på det uppsatta regelverket. I Wellsecs leverans ingår leveransplaneringssystem med stöd för SLOT-bokningar, Checkpointsystem, system för samlastning, ruttplanering och slingbil, automatisk grindstyrning m.m. Systemet är app- och web-baserat och bygger på den allra senaste tekniken.STC Grind

I leveransen ingår även ett 40-tal smarta STC-grindar. Grindarna utförs av högkvalitativa snabbvikgrindar där både grind och grindfundament är specialanpassade för att bli helt mobila och robusta. Chaufförer får dels information via SMS och får även direkt återkoppling tack vare de smarta grindarnas displayer. Varje grind kör STC-programvara som är speciellt utvecklad för grindstyrning.

Tack vare STC sparar Norra Djurgårdsstaden varje år åtskilliga miljoner kronor eftersom den automatiska grindstyrningen helt eliminerar behovet av kostsamma grindvakter. Grindarnas styrs i realtid i enlighet med leveransplanen som läggs för respektive entreprenör som använder systemet. STC används dagligen av hundratals logistiker, entreprenörer, leverantörer och annan personal. Leveransplanering sker antingen via webbläsaren eller via mobilen.

Utöver system och grindar levererar Wellsec även andra tjänster som servicetekniker, tekniska projektledare, IT-support och låstekniker. Wellsec levererar också kringtjänster som larmväskor, bodinformationssystem, trådlösa bredbandsuppkopplingar, drift av serversystem m.m.

Kontakta oss idag om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig!