Automatisk avstängning av cykelbana

Inte sällan behöver tung trafik korsa känsliga gång- och cykelbanor vid exempelvis byggområden, industrier etc. Farliga situationer kan därmed lätt uppstå då det kan vara svårt för både chaufförer, cyklister och fotgängare att ha uppsikt över alla trafikrörelser. Detta säkerhetsproblem är alltid en viktig fråga och hanteras ofta med flaggvakter och trafiklotsar. Men det kräver att resurser finns på plats och är ofta ineffektivt och dyrt.

Här kan tekniken hjälpa till genom att dels hålla skalskyddet stängt och endast öppna för giltiga passager, och dels varna och hindra ”tredje man”.

I detta exempel har vi använt en kombination av ID06-passersystem på mobila kortläsarstolpar, mobil körgrind med fördröjd grindöppning, dubbla mobila bommar med ljud- och ljussignal samt grindprogrammering.

Resultatet är en säker lösning där tredje man varnas och hindras med bommar. Först när bommarna är nedfällda öppnas körgrinden för byggtrafik. När det tunga fordonet passerat sluts åter skalskyddet genom att grinden stängs och därefter släpps tredje man fram igen när bommarna öppnar.

Kontakta oss redan idag

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas.

  Förnamn *
  Efternamn *
  E-Postadress *
  Telefonnummer

  Vad gäller saken?

  Och hur kan vi hjälpa dig?