STC – Site Traffic Control

STC Standard Calendar

STC är ett egenutvecklat ultramodernt molnbaserat verktyg för leveransplanering och realtidsstyrning av trafikflöden. STC stöttar logistiker, trafikplanerare och transportörer med planering av leveranser till exempelvis en byggarbetsplats. STC styr även automatisk tillträde till leveransplatsen med hjälp av exempelvis motordrivna grindar, bommar, pollare, trafikljus, ljusskyltar, ljudsignaler m.m. Detta innebär stora kostnadsbesparingar och effektiviseringar jämfört med traditionella metoder med grindvakter och trafiklotsar. 

STC är utrustat med sensorer som samlar in data från den faktiska leveransen. Denna information används för att analysera och ytterligare effektivisera flödena av trafik och material.

STC har kraftfulla tilläggsmoduler för bygglogistikcenter, så kallade BLC. BLC-modulen innehåller verktyg för godshantering med kolliscanning, samlastning av gods, leveransuppföljning, digital signering m.m. Användare kan följa sitt kolli genom hela leveransprocessen och har full koll på var sina leveranser befinner sig.

I STC arbetar alla aktörer i samma system, antingen direkt i STC eller via integrationer mot andra leveranssystem. Detta möjliggör att information om leveranser och planering aggregeras för överblick och proaktiv etapp-samordning.

Kontakta oss för en kostnadsfri demo!

Kontakta oss redan idag

Vi vill gärna höra vad du har att säga! Använd formuläret för att skicka ett meddelande till oss.

  Förnamn *
  Efternamn *
  E-Postadress *
  Telefonnummer

  Vad gäller saken?

  Och hur kan vi hjälpa dig?