Om Wellsec

Wellsec AB grundades 2008 av Mathias och Anita Esselström med syfte att leverera trygga integrerade säkerhetslösningar för tillträden inom bygg- och fastighetssektorn. Sedan starten har Wellsec levererat ett flertal större avancerade säkerhetssystem till bland annat till Norra Djurgårdsstaden där det planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser.

Wellsec skiljer sig markant från de flesta andra leverantörer av grindlösningar. Vi har personal med lång erfarenhet från säkerhetsbranschen, IT branschen och tillverkningsindustrin. När andra fokuserar på att leverera en pusselbit i kedjan tar vi ett helhetsansvar för funktionen och systemet. Vi knyter ihop hårdvaran med passagesystem, logistiksystem för effektiva flöden, systemövervakning, service etc. 

Vi tror också att god kvalitet lönar sig i längden. Vi säljer enbart grindar som är kontrollerade av ett externt kontrollorgan enligt EN 13241-1. Och våra grindar är utvecklade med utgångspunkt att ge kunden en snabb grind med många år av bekymmersfritt användande. På samma sätt väljer vi enbart god kvalitet på andra delkomponenter som styrelektronik och IT utrustning.

Sedan 2016 har vi egen mekanisk verkstad och utför produktion och service i egna lokaler. 

Wellsec har egen utveckling av elektronik och mjukvaror.

Ledning

THOMAS WALLDOF – VD
Thomas har lång erfarenhet från IT-branschen och har spetskompetens inom komplexa nätverk, CCTV och mjukvaruutveckling.

E-post: thomas@www.wellsec.se | Mobil+46 709 49 03 34


ANITA ESSELSTRÖM – EKONOMI & FAKTUROR
Anita är låssmedsmästare med lång branscherfarenhet och har sedan 1986 drivit Vällingby låsservice AB, totalsäkerhetsleverantören som utmärker sig med gedigen erfarenhet och hög servicenivå. Hon har även förtroendeuppdrag sedan 90-talet som styrelseledamot i Stockholms Låssmedsmästares Förening.

E-post: anita@www.wellsec.se | Mobil:+46 708 89 79 30


MATHIAS ESSELSTRÖM KVALITET & MILJÖ
Mathias har en bakgrund som teknik- och konstruktionschef i gasturbinbranschen samt kompetens inom säkerhet som låssmedsmästare och larmingenjör. Han har en bred kompetens i sammansatta tekniska lösningar med fokus på individen som ska nyttja de tekniska installationerna.

E-post: mathias@www.wellsec.se | Mobil:+46 708 63 05 75


PATRIK HÄLLSTRÖM – PRODUKTION OCH SERVICE
Patrik har lång erfarenhet av tillverkning och utveckling, verkstadschef inom turbin och motorbranchen.

E-post: patrik@www.wellsec.se | Mobil:+46 728 57 54 00

Verksamhetspolicy

Wellsec utvecklar, tillverkar, levererar och utför service på avancerade system för styrning av trafikflöden. Systemen innehåller både mjukvara och hårdvara.

Vi ska leverera vårt unika trafikflödessystem genom att vara flexibla, innovativa och ha hög servicegrad för att hjälpa våra kunder i deras logistik-, arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsarbete. Vi ska upprätthålla hög kompetens, välja rätt material och rätt utförande i ett nära samarbete med kunder, kravställare och leverantörer. Genom detta förbättrar vi ständigt vår egen och våra kunders verksamhet.

Vi skall bevaka och följa gällande lagstiftning samt förebygga förorening av mark, luft och vatten. Vi skall verka för att minska miljöpåverkan från oss själva och våra leverantörer avseende material, transporter och avfall. Vårt avancerade system för styrning av trafikflöden bidrar till att sänka våra kunders och brukares miljöpåverkan.

Wellsec skall alltid ha ett vänligt, trevligt och utvecklande arbetsklimat samt ha motiverad personal. Detta genom att vara lyhörda för medarbetares förslag och önskemål samt förebygga risker i arbetsmiljön. Vårt mål är att ingen ska må dåligt på jobbet på grund av skadlig stress eller kränkande särbehandling.

Denna policy antogs av Wellsec AB den 25 maj 2018.

Mathias Esselström
VD Wellsec AB

Kvalitet & miljö

Vårt ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 samt miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 utgåva 2. Det innebär att vi har ett aktivt ledningssystem där vi ständigt arbetar med att förbättra våra processer.

Kontakta oss redan idag

Förnamn *
Efternamn *
E-Postadress *
Telefonnummer

Vad gäller saken?

Och hur kan vi hjälpa dig?